Froglin
 
 
Frug with me.
Currently Offline
Last Online 13 hrs, 15 mins ago
< >
Comments
Rhythm Apr 5 @ 2:54pm 
..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : : :
Rhythm Feb 21 @ 6:13pm 
H ELLO AM 48 YEAR MAN FROM SOMALIA. SORRY FOR BAD ENGLAND. I SELLED MY WIFE FOR INTERNET CONNECTION FOR PLAY "team fortress 2" AND I WANT TO B♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥E THE GOODEST PLAYER LIKE YO U
Riddle Jan 22, 2018 @ 5:46pm 
⣿⣿⣿⠃⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠛⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⣿⠇⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⣿⠁⢀⢀⢀⢀⣴⣤⣶⣾⣿⣿⣶⣦⣤⢀⢀⢀⢀⣀⣠⣶⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⣿⢀⢀⠐⠎⢀⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⢀⢀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⡇⢀⢀⢀⠠⣾⢟⠉⣷⣷⣷⣼⣿⡟⠁⢀⢀⢀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢹⣫⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⡇⢀⢀⢀⠈⠊⢀⢀⠈⠍⠉⣧⠉⠉⢀⢀⢀⢀⢸⣿⣿⣟⠿⠙⢀⠈⠿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⡇⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠐⠹⢀⠁⢀⢀⢀⢀⢸⣿⣿⣿⣷⢀⢀⢀⢀⣀⣴⣿⣿⣟⢙⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⡇⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣾⣿⣿⣿⣿⡀⠄⢀⢀⠈⠛⠉⢃⢘⢀⠝⢿⣿⣿⣿⣿
Rhythm Dec 10, 2017 @ 6:19pm 
…………………,,-‘´ … _,,,,,’;:-,……………….
………………..,-(c\ `;-=´,_,-~-, `……………
………………,/ …¯’\, º ,/.’-~°,’ .¯`’-,………….
………………/ … …¯,_ ~–~’,, …’.………
……………..| … … . . ¯¨¨¨(̅_̅_̅_̅((_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅i̲̅j̲̅u̲̅a̲̅n̲̅a̲̅̅_̅_̅_̅() ڪے
……………..| … … . , … .`’-, … |……….
……………./\ … … .“-,,,-’~-~’ … ’|……….
………….,/’`\,`’-, … … … … . . /.………
░█▀▄░█░█░█▀█░░█▀▀░▀█▀░█▀▀░█▀█░
░█░█░█░█░█▀▀█░▀▀█░░█░░█▀▀░█▀▀░
░▀▀░░▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀░░▀░░▀▀▀░▀░░░
Rhythm Oct 28, 2017 @ 8:28pm 
▓▓▓▓
▒▒▒▓▓
▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓
▒▓▓▓▓▓▓░░░▓
▒▓░░░░▓░░░░▓
▓░░░░░░▓░▓░▓
▓░░░░░░▓░░░▓
▓░░▓░░░▓▓▓▓
▒▓░░░░▓▒▒▒▒▓
▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▓▒▒▒▒▒▓

Rhythm Jan 4, 2017 @ 4:29pm 
…………………...„„-~^^~„-„„_
………………„-^*'' : : „'' : : : : *-„
…………..„-* : : :„„--/ : : : : : : : '\
…………./ : : „-* . .| : : : : : : : : '|
……….../ : „-* . . . | : : : : : : : : |
………...\„-* . . . . .| : : : : : : : :'|
……….../ . . . . . . '| : : : : : : : :|
……..../ . . . . . . . .'\ : : : : : : : |
……../ . . . . . . . . . .\ : : : : : : :|
……./ . . . . . . . . . . . '\ : : : : : /
….../ . . . . . . . . . . . . . *-„„„„-*'
….'/ . . . . . . . . . . . . . . '|
…/ . . . . . . . ./ . . . . . . .|
../ . . . . . . . .'/ . . . . . . .'|
./ . . . . . . . . / . . . . . . .'|
'/ . . . . . . . . . . . . . . . .'|
'| . . . . . \ . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . \„_^- „ . . . . .'|
'| . . . . . . . . .'\ .\ ./ '/ . |
| .\ . . . . . . . . . \ .'' / . '|
| . . . . . . . . . . / .'/ . . .|
| . . . . . . .| . . / ./ ./ . .|