/root/.ssh/authorized_keys
 
 
This guy never existed ;)
J. L
我看著你的臉 輕刷著和弦
初戀是整遍 手寫的從前
還記得那年秋天 說了再見
當戀情已走遠 我將你深埋在 心裡面

Hoạt động gần đây

2,160 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg11
8,243 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg11
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg11