Úroveň 41 XP 10,573
427 XP pro dosažení 42. úrovně
Odznaky