เลเวล 16 XP 2,330
70 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 17
เหรียญตรา