Úroveň 6 XP 625
75 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky