IceCola
IceCola   Hubei, China
 
 
Origin & Uplay ID:IceCola760
xbox:Mushroom Titan75
Đang trên mạng
Trưng bày ảnh chụp
FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION
Trò chơi yêu thích
21
Giờ đã chơi
Vật phẩm muốn trao đổi
2,468
Vật phẩm đã sở hữu
227
Trao đổi đã thực hiện
2,623
Giao dịch tại chợ
已经发毛的老E区,没有任何限制,珍藏···
Nhóm yêu thích
少年喝粥吗 - Nhóm công khai
41
Thành viên
3
Đang chơi
10
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Trưng bày thành tựu
3,029
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
18%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

10.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg08
201 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg08
25 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg08
Siyzer 22 Thg11, 2018 @ 8:56pm 
HAVE A NICE DAY !
Falaisy 31 Thg05, 2018 @ 11:31pm 
兒童節快樂:NadrusFace:
鲸落 13 Thg04, 2018 @ 10:15am 
恭喜中赠楼~:trophy:
HotPeppermint 23 Thg02, 2018 @ 3:06am 
dalao受我一拜
AlongGod^龍神&Legend 15 Thg02, 2018 @ 3:28am 
新年快乐,狗年旺旺!
小王游 9 Thg01, 2018 @ 9:36pm 
翻肯定翻的过来的,挤挤更有感觉