เลเวล 15 XP 2,134
66 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 16
เหรียญตรา