เลเวล 7 XP 702
98 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 8
เหรียญตรา