Úroveň 7 XP 702
98 XP pro dosažení 8. úrovně
Odznaky