กลุ่มทั้งหมด
MEG@ - สาธารณะ
101 สมาชิก   |   2 อยู่ในเกม   |   12 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
PC Gamer - สาธารณะ
248,898 สมาชิก   |   7,420 อยู่ในเกม   |   51,968 ออนไลน์   |   2813 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
10,447 สมาชิก   |   113 อยู่ในเกม   |   1,294 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
ElderScrolls.Net - สาธารณะ
6,856 สมาชิก   |   164 อยู่ในเกม   |   1,570 ออนไลน์   |   28 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Zombie-Hell - สาธารณะ
87,314 สมาชิก   |   591 อยู่ในเกม   |   9,002 ออนไลน์   |   90 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
35,099 สมาชิก   |   287 อยู่ในเกม   |   3,469 ออนไลน์   |   3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
wazzup.com.ua - สาธารณะ
13,038 สมาชิก   |   134 อยู่ในเกม   |   1,190 ออนไลน์   |   2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
27,630 สมาชิก   |   297 อยู่ในเกม   |   3,194 ออนไลน์   |   3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Quick Sсоре - สาธารณะ
17,452 สมาชิก   |   176 อยู่ในเกม   |   1,843 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
VigilanteGamers - สาธารณะ
106,947 สมาชิก   |   1,181 อยู่ในเกม   |   15,679 ออนไลน์   |   162 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
13,305 สมาชิก   |   210 อยู่ในเกม   |   1,644 ออนไลน์   |   3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
TradeCentеr - สาธารณะ
161,710 สมาชิก   |   3,220 อยู่ในเกม   |   24,388 ออนไลน์   |   792 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
The Traders Group[RUS] - สาธารณะ
1,884 สมาชิก   |   29 อยู่ในเกม   |   194 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Группа Call of Duty Wikia - สาธารณะ
147 สมาชิก   |   4 อยู่ในเกม   |   24 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
45 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   2 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
17,353 สมาชิก   |   190 อยู่ในเกม   |   2,034 ออนไลน์   |   2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
4[G]raphisme™ - สาธารณะ
4,857 สมาชิก   |   35 อยู่ในเกม   |   500 ออนไลน์   |   4 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Стим Комьюнити - สาธารณะ
31,945 สมาชิก   |   278 อยู่ในเกม   |   3,769 ออนไลน์   |   3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
5,054 สมาชิก   |   48 อยู่ในเกม   |   633 ออนไลน์   |   45 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Рулетка TF2News.ru - สาธารณะ
5,312 สมาชิก   |   70 อยู่ในเกม   |   709 ออนไลน์   |   1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
19 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   2 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
31 สมาชิก   |   2 อยู่ในเกม   |   6 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
4,199 สมาชิก   |   62 อยู่ในเกม   |   607 ออนไลน์   |   8 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
2 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   0 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
18,956 สมาชิก   |   398 อยู่ในเกม   |   2,626 ออนไลน์   |   138 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Steam Community Market - สาธารณะ
191,611 สมาชิก   |   6,004 อยู่ในเกม   |   35,167 ออนไลน์   |   3012 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
9,560 สมาชิก   |   105 อยู่ในเกม   |   1,195 ออนไลน์   |   8 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Left 4 Dead 3 community - สาธารณะ
2,506 สมาชิก   |   49 อยู่ในเกม   |   461 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Наказание Читеров - สาธารณะ
10,118 สมาชิก   |   110 อยู่ในเกม   |   1,171 ออนไลน์   |   7 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
All-Accs.rentshop.org - สาธารณะ
2,866 สมาชิก   |   16 อยู่ในเกม   |   276 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Steam Trading Cards Group - สาธารณะ
1,753,332 สมาชิก   |   44,475 อยู่ในเกม   |   347,198 ออนไลน์   |   26263 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
18 สมาชิก   |   2 อยู่ในเกม   |   7 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
- สาธารณะ
8,797 สมาชิก   |   78 อยู่ในเกม   |   814 ออนไลน์   |   31 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
453 สมาชิก   |   14 อยู่ในเกม   |   89 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Steam Universe - สาธารณะ
1,702,384 สมาชิก   |   51,595 อยู่ในเกม   |   405,736 ออนไลน์   |   9877 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม