เลเวล 7 XP 780
20 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 8
เหรียญตรา