เลเวล 6 XP 680
20 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 7
เหรียญตรา