Úroveň 6 XP 680
20 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky