Η λίστα αντικειμένων του Prime είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.