Vealending
Nils   Norway
 
 
No information given.
Currently Online
< >
Comments
Sadek Nov 10, 2020 @ 6:54am 
Hold kjeft når du snakker til meg
Sadek Nov 9, 2020 @ 7:04am 
Ooga-chaka Ooga-Ooga
Ooga-chaka Ooga-Ooga
Ooga-chaka Ooga-Ooga
Ooga-chaka Ooga-Ooga
Sadek Nov 6, 2020 @ 7:29am 
Nani vittu sa just iimasu watashi kohta ütlesid, sa chiisai lits desuka? Watashi annan anatale teada, et watashi lõpetasin oma klassi tipus Nihongo kolmes ja watashi olen osalenud iroirona Nihongo õpingu sessioonides ja watashi on sanbyaku perfektsed testi skoorid. Watashi olen treenitud kanjis ja watashi olen tip lehe kirjutaja kogu terves Mustamäe rajoonis. Anata ei ole mitte midagi muud watashile kui lihtsalt üks järgmine weaboo. Watashi korosun anatat sellise kuradi sõnavaraga mille sarnast pole mimasunud selles kontigendil mitte keegi, märgi watashino kuradi sõnu. Anata arvad anata pääsed hanashimasing et kuso watashile üle intaaneto? Omou uuesti, pihkur. Samal ajal kui hanashimasu, watashi kontakteerin watashino salajase otakude neti üle terve Eesti ja anatano IP-d is träkkitakse praegu, nii et sa parem junbishimasu ame jaoks, ujimushi. Ame, et korosu hale chiisai asi anata kutsud anatano eluks. Sa oled kuradi shinimashitanud, akachan.
Sadek Sep 4, 2020 @ 2:21pm 
𓅱𓉔𓄿𓏏 𓏏𓉔𓇌 𓆑𓅱𓋴𓎡 𓂧𓇋𓂧 𓇌𓅱𓅱 𓆓𓅱𓋴𓏏 𓆑𓅱𓋴𓎡𓇋𓅓𓎼 𓋴𓄿𓇌 𓄿𓃀𓅱𓅱𓏏 𓅓𓇌 𓇌𓅱𓅱 𓃭𓇋𓏏𓏏𓃭𓇌 𓃀𓇋𓏏𓋴𓉔 𓇋𓃭𓃭 𓉔𓄿𓆑𓇌 𓇌𓅱𓅱 𓎡𓈖𓅱𓅱 𓇋 𓎼𓂋𓄿𓂧𓅱𓄿𓏏𓇌𓂧 𓏏𓅱𓊪 𓅱𓆑 𓅓𓇌 𓋴𓃭𓄿𓋴𓋴 𓇋𓈖 𓏏𓉔𓇌 𓈖𓄿𓆑𓇌 𓋴𓇌𓄿𓃭𓋴 𓄿𓈖𓂧 𓇋𓆑𓇌 𓃀𓇌𓇌𓈖 𓇋𓈖𓆑𓅱𓃭𓆑𓇌𓂧 𓇋𓈖 𓈖𓅱𓅓𓇌𓂋𓅱𓅱𓋴
Sadek Aug 27, 2020 @ 2:03pm 
⊣𝙹𝙹↸ ᒷ⍊ᒷリ╎リ⊣ ℸ ̣ ∴╎ℸ ̣ ℸ ̣ ᒷ∷, ℸ ̣ ⍑╎ᓭ ╎ᓭ ||ᔑ ʖ𝙹|| ᒷᔑℸ ̣ ↸ᔑℸ ̣ !¡⚍ᓭᓭ|| ⎓𝙹⚍∷ ⎓𝙹⚍∷ ⎓╎⍊ᒷ ᔑリ↸ ᔑʖ𝙹⚍ℸ ̣ ℸ ̣ ⍑╎∷ℸ ̣ || ℸ ̣ 𝙹 ⎓𝙹∷ℸ ̣ || ⎓╎⍊ᒷ ᒲ╎リ⚍ℸ ̣ ᒷᓭ ᔑ⊣𝙹, ╎ ʖᒷᔑℸ ̣ ℸ ̣ ⍑ᒷ ⎓⚍ᓵꖌ 𝙹⚍ℸ ̣ 𝙹⎓ ᒲ|| ↸╎ᓵꖌ ᓭ𝙹 ⊣𝙹↸ ↸ᔑᒲリ ⍑ᔑ∷↸ ℸ ̣ ⍑ᔑℸ ̣ ╎ ᓵᔑリℸ ̣ ⎓ᒷᒷꖎ ᒲ|| ꖎᒷ⎓ℸ ̣ ꖎᒷ⊣, ᒲ|| ꖎᒷ⎓ℸ ̣ ꖎᒷ⊣ ⍑ᔑᓭ ⊣𝙹リᒷ ℸ ̣ 𝙹ℸ ̣ ᔑꖎꖎ|| リ⚍ᒲʖ, ᔑリ↸ ᒲ|| ↸╎ᓵꖌ ⍑ᔑᓭ ᔑꖎᓭ𝙹 ⊣𝙹リᒷ ℸ ̣ 𝙹ℸ ̣ ᔑꖎꖎ|| リ⚍ᒲʖ, ℸ ̣ 𝙹 ℸ ̣ ⍑ᒷ !¡𝙹╎リℸ ̣ ∴⍑ᒷ∷ᒷ ╎ℸ ̣ ⎓ᒷᒷꖎᓭ ∴ᒷ╎∷↸ ∴⍑ᒷリ ╎ ⊣𝙹 ᔑリ↸ ℸ ̣ ᔑꖌᒷ ᔑ !¡╎ᓭᓭ.