no please no
United States
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 32 ngày trước
Trò chơi yêu thích
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
36

Điểm kinh nghiệm đạt được
37,288,881

Hoạt động gần đây

19.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg07
65 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg07
1.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg07
< >
Bình luận
schlork 30 Thg9, 2015 @ 12:49pm 
+rep nice and patient trader ;)
OTTO 24 Thg9, 2015 @ 7:28am 
+rep fair trade:csgoa::csgob: