เลเวล 8 XP 880
20 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 9
เหรียญตรา