Úroveň 8 XP 880
20 XP pro dosažení 9. úrovně
Odznaky