GZJerry
Guangzhou, Guangdong, China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 8 ngày trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
541 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

3.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg10
3.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg9
28 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg08
< >
Bình luận
GZJerry 29 Thg04, 2012 @ 6:41am 
上3dm发帖
[YG]HUYAChief88888 28 Thg04, 2012 @ 5:02pm 
请教教我怎么卖战地3