GZJerry
Guangzhou, Guangdong, China
 
 
ไม่ระบุข้อมูล
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 21 วัน ที่ผ่านมา
VAC แบน 1 ครั้ง ในบันทึก | ข้อมูล
เกมแบน 1 ครั้ง ในบันทึก | ข้อมูล
516 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกแบนครั้งล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

3.6 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 2 ก.ย.
28 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 17 ส.ค.
0.5 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 8 ส.ค.
< >
ความเห็น
GZJerry 29 เม.ย. 2012 @ 6:41am 
上3dm发帖
[YG]CommanderChiefGG 28 เม.ย. 2012 @ 5:02pm 
请教教我怎么卖战地3