Bjasseh
Bjarni Þór Sturluson
 
 
No information given.
Currently Offline
Last Online 7 hrs, 57 mins ago
Multiple VAC bans on record | Info
1911 day(s) since last ban
GIPSY DANGER Jan 15 @ 5:19pm 
hacker:csgox:
flwsn Jan 15 @ 10:59am 
Multiple VAC bans on record, enjoy your stupid life russky bot
Romelu Lukongo Oct 11, 2018 @ 2:45pm 
...........,,-'´ . . . _,,,,,';:-,
.........,-(c\ \`;-=´,_,-~-, \`
.......,/ . . .¯'\, º ,/.'-~°,' .¯`'-,
......./ . . . . . .¯,_ ~--~',, . . .'\
......| . . . . . . . . ¯¨¨¨(̅_̅_̅_̅((_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅i̲̅j̲̅u̲̅a̲̅n̲̅a̲̅̅_̅_̅_̅()
.....| . . . . . . . , . . . .`'-, . . . |
.../\ . . . . . . ."-,,,-'~-~' . . . '|
,/'`\,`'-, . . . . . . . . . . . . . . /\
Bjössi Sep 30, 2018 @ 2:48pm 
rEVOLVER kILLER
VERY ANGRY
Naex Sep 30, 2018 @ 2:45pm 
gros fils de♥♥♥♥♥♥d♥♥♥♥♥♥♥♥♥de batard
PEDAł Aug 13, 2018 @ 1:26pm 
-rep