เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
18 จาก 42 (43%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 

Cat Burglar

Use the Dropshot to land silently from a great height.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 10:04am

Breaking And Entering

Use the Gatecrashers to kick a door off its hinges.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 10:47am

Low Flying Doors

Use the Gatecrashers to kick a door into a guard.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 10:47am

Open Door Policy

Knock a guard out by opening a door into him.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 11:05am

So This Is Why People Don't Like Me

Get knocked down by an opening door.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 9:50am

I'll Aim When I'm Dead

Upgrade your Bullfrog Hypertrousers to pounce instantly.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 10:27am

I May Be Some Time

Upgrade your Bullfrog Hypertrousers to maximum jump strength.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 10:27am

Ding

Wire an elevator button to trigger something when the elevator arrives.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 3:06am

Short Circuit

Use the Crosslink to create an infinite loop that burns itself out.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 3:20am

Ghost

Leave no living witnesses to your presence on a mission that has guards.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 3:17am

Gentleman

Use no violence at all on a mission that has guards.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 9:41am

Perfect Gentleman

Complete a mission that has guards with no violence, witnesses or loud noises.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 9:41am

Case Closed

Complete the game.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 11:08am

Case Filed

Publish your personalised epilogue.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 11:09am

Intex Sympathiser

Tell Gessler that Rooke's hired you to betray him.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 9:48am

Cover Up

Conceal your presence at the DataSec break-in from Mayfield.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 10:01am

Let It Go

Free an innocent man at the expense of catching a guilty one.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 10:46am

Sorry, Were You Using That?

Kick Fritz Gessler's office door into him.
ปลดล็อค 14 ก.ค. @ 11:08amOn The QT

Use the Hushcracker to jump through a window silently (outside of the test lab).

Not Really A Prank, Man

Use the Prankspasm to knock out someone who isn't standing near a power socket (outside of the test lab).

Crossfire

Use the Longshot to make a guard unintentionally shoot another (outside of the test lab).

Title Finally Relevant

Help justify my early, not entirely wise choice of game name by holding someone at gunpoint with the Resolver.

Might As Well Have An Achievement For That Too

Use the Gatecrashers to kick a door through a window.

Mission Architect

Create a custom mission with at least one objective.

I Taste Battery Acid

Upgrade your battery capacity to the non-figurative max.

Necessary Force

Jump into an Enforcer to knock him through a window.

I Am Better At This Than Tom Francis

Complete a mission faster than I can.

Clean Record

Complete the police chief's missions without incriminating yourself.

Hammerhead Snark

Mock the chief of police at a critical moment.

Payback

Catch a guilty man at the expense of freeing an innocent one.

Acknowledged Ludonarrative Dissonance

Notice the story doesn't necessarily gel with the mechanics. Become qualified games journalist.
+11

คงเหลือ 11 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว