Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
18 από 42 (43%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 

Cat Burglar

Use the Dropshot to land silently from a great height.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 10:04

Breaking And Entering

Use the Gatecrashers to kick a door off its hinges.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 10:47

Low Flying Doors

Use the Gatecrashers to kick a door into a guard.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 10:47

Open Door Policy

Knock a guard out by opening a door into him.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 11:05

So This Is Why People Don't Like Me

Get knocked down by an opening door.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 9:50

I'll Aim When I'm Dead

Upgrade your Bullfrog Hypertrousers to pounce instantly.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 10:27

I May Be Some Time

Upgrade your Bullfrog Hypertrousers to maximum jump strength.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 10:27

Ding

Wire an elevator button to trigger something when the elevator arrives.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 3:06

Short Circuit

Use the Crosslink to create an infinite loop that burns itself out.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 3:20

Ghost

Leave no living witnesses to your presence on a mission that has guards.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 3:17

Gentleman

Use no violence at all on a mission that has guards.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 9:41

Perfect Gentleman

Complete a mission that has guards with no violence, witnesses or loud noises.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 9:41

Case Closed

Complete the game.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 11:08

Case Filed

Publish your personalised epilogue.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 11:09

Intex Sympathiser

Tell Gessler that Rooke's hired you to betray him.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 9:48

Cover Up

Conceal your presence at the DataSec break-in from Mayfield.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 10:01

Let It Go

Free an innocent man at the expense of catching a guilty one.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 10:46

Sorry, Were You Using That?

Kick Fritz Gessler's office door into him.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ στις 11:08On The QT

Use the Hushcracker to jump through a window silently (outside of the test lab).

Not Really A Prank, Man

Use the Prankspasm to knock out someone who isn't standing near a power socket (outside of the test lab).

Crossfire

Use the Longshot to make a guard unintentionally shoot another (outside of the test lab).

Title Finally Relevant

Help justify my early, not entirely wise choice of game name by holding someone at gunpoint with the Resolver.

Might As Well Have An Achievement For That Too

Use the Gatecrashers to kick a door through a window.

Mission Architect

Create a custom mission with at least one objective.

I Taste Battery Acid

Upgrade your battery capacity to the non-figurative max.

Necessary Force

Jump into an Enforcer to knock him through a window.

I Am Better At This Than Tom Francis

Complete a mission faster than I can.

Clean Record

Complete the police chief's missions without incriminating yourself.

Hammerhead Snark

Mock the chief of police at a critical moment.

Payback

Catch a guilty man at the expense of freeing an innocent one.

Acknowledged Ludonarrative Dissonance

Notice the story doesn't necessarily gel with the mechanics. Become qualified games journalist.
+11

11 κρυφά επιτεύγματα απομένουν

Οι λεπτομέρειες για κάθε επίτευγμα θα αποκαλυφθούν μόλις ξεκλειδωθούν