เลเวล 9 XP 928
72 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา