Úroveň 9 XP 928
72 XP pro dosažení 10. úrovně
Odznaky