♪ Weedڴ:.
Tainan, T'ai-wan, Taiwan
 
 
S . M . O

(_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅­­­­я̲̅i̲̅h̲̅u̲̅a̲̅n̲̅a̲̅̅_̅_̅_­̅­(­)­ڪے

ayo✘: 吃屎吧

♪ Weedﻯ:.: 幹-.-

ψΗў: 吃了
♪ Weedﻯ:.: 小雞說他在溫書

ayo✘: 沒可能2012/4/12♪ W ℯ ℯ d ﻯ:.: 可以帶你們找台灣妹妹玩
♪ W ℯ ℯ d ﻯ:.: a_a
♪.Ġєиєšıš: 你帶他去玩好了
♪.Ġєиєšıš: 我是有女友的人
♪.Ġєиєšıš: !_!
♪.Ġєиєšıš: 我不會跟你們這班仆街去玩妹妹的
♪.Ġєиєšıš: ~_~
♪ W ℯ ℯ d ﻯ:.: 貌似忠良的男人 一般都仆街仔
♪.Ġєиєšıš: ..
♪.Ġєиєšıš: 那你是什麼
♪.Ġєиєšıš: 屌你
♪ W ℯ ℯ d ﻯ:.: 我?
♪.Ġєиєšıš: 對阿
♪.Ġєиєšıš: 你不是仆街仔嗎
♪.Ġєиєšıš: - -
♪ W ℯ ℯ d ﻯ:.: 仆街仔阿 有疑問嗎
♪.Ġєиєšıš: 沒有
♪.Ġєиєšıš: 很好
♪ W ℯ ℯ d ﻯ:.: haha


Safri Duo - Played A Live 來自丹麥 沙飛二人組
Weeds 3th video
Weeds 4th video
Currently Online
♪ Weedڴ:. Sep 3, 2014 @ 7:33am 
好久不見~~~~大哥~~ A_A
[ΖĤΞΠ™電視機]Cat Fish Feb 13, 2014 @ 3:38pm 
long time no see, how are you??
♪ Weedڴ:. Dec 10, 2013 @ 4:43am 
往後看的留言都是回憶
facebook.com/z3Zeys/ Nov 28, 2012 @ 6:28pm 
WEEDS MSG ME WHEN YOU ONLINE
avanthe1 Jul 17, 2012 @ 7:33am 
88888
Theory of happiness Apr 12, 2012 @ 3:39am 
♪.Ġєиєšıš: 那你是什麼
♪.Ġєиєšıš: 屌你
♪ W ℯ ℯ d ﻯ:.: 我?
♪.Ġєиєšıš: 對阿
♪.Ġєиєšıš: 你不是仆街仔嗎
♪.Ġєиєšıš: - -
♪ W ℯ ℯ d ﻯ:.: 仆街仔阿 有疑問嗎
很好,我沒有疑問 ^_^