เลเวล 12 XP 1,554
46 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา