Úroveň 12 XP 1,554
46 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky