ช่องเก็บของของ MJ 23 (TR) เป็นแบบส่วนตัวอยู่ในขณะนี้