Úroveň 11 XP 1,360
40 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky