Sad Pug
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 144 ngày trước
Trưng bày thành tựu
4,603
Thành tựu
15
Trò chơi toàn vẹn
41%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
14
Trùm đã chiến đấu
8

Điểm kinh nghiệm đạt được
7,041,301

Hoạt động gần đây

1.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg06
0.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg06
0.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg06
< >
Bình luận
Gunz 9 Thg01, 2018 @ 2:06pm 
+rep, great and fast trader! :)
MDA7 14 Thg11, 2017 @ 3:05am 
Napisz mi jakąś bolesną prawdę. ;)
McSweeny 29 Thg10, 2017 @ 3:04pm 
cute profile picture, i really like it ^^
ZygZag 10 Thg10, 2017 @ 11:35am 
+rep! Thank You for quick trade :D: