เลเวล 9 XP 946
54 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา