Úroveň 9 XP 946
54 XP pro dosažení 10. úrovně
Odznaky