กลุ่มทั้งหมด
25 สมาชิก   |   2 อยู่ในเกม   |   9 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
University of Louisville - สาธารณะ
116 สมาชิก   |   3 อยู่ในเกม   |   27 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Triangle Fraternity - สาธารณะ
312 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   65 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
UofL SSE - สาธารณะ
20 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   4 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Steam Universe - สาธารณะ
1,715,978 สมาชิก   |   56,121 อยู่ในเกม   |   443,404 ออนไลน์   |   8597 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม