เลเวล 7 XP 783
17 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 8
เหรียญตรา