เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
31 จาก 31 (100%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:05am

Unlock Level 1

Unlock Level 1
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:05am

Unlock Level 2

Unlock Level 2
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:05am

Unlock Level 3

Unlock Level 3
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:05am

Unlock Level 4

Unlock Level 4
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:06am

Unlock Level 5

Unlock Level 5
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:06am

Unlock Level 6

Unlock Level 6
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:06am

Unlock Level 7

Unlock Level 7
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:06am

Unlock Level 8

Unlock Level 8
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:07am

Unlock Level 9

Unlock Level 9
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:07am

Unlock Level 10

Unlock Level 10
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:07am

Unlock Level 11

Unlock Level 11
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:08am

Unlock Level 12

Unlock Level 12
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:08am

Unlock Level 13

Unlock Level 13
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:09am

Unlock Level 14

Unlock Level 14
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:09am

Unlock Level 15

Unlock Level 15
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:09am

Unlock Level 16

Unlock Level 16
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:10am

Unlock Level 17

Unlock Level 17
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:10am

Unlock Level 18

Unlock Level 18
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:10am

Unlock Level 19

Unlock Level 19
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:10am

Unlock Level 20

Unlock Level 20
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:11am

Unlock Level 21

Unlock Level 21
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:11am

Unlock Level 22

Unlock Level 22
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:15am

Unlock Level 23

Unlock Level 23
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:21am

Unlock Level 24

Unlock Level 24
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:21am

Unlock Level 25

Unlock Level 25
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:30am

Unlock Level 26

Unlock Level 26
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:31am

Unlock Level 27

Unlock Level 27
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:31am

Unlock Level 28

Unlock Level 28
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:37am

Unlock Level 29

Unlock Level 29
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:37am

Unlock Level 30

Unlock Level 30
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2019 @ 9:05am

Collect 1 acorn

Collect 1 acorn