เลเวล 44 XP 12,082
418 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 45
เหรียญตรา