Úroveň 44 XP 12,082
418 XP pro dosažení 45. úrovně
Odznaky