เลเวล 12 XP 1,537
63 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา