เลเวล 12 XP 1,481
119 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา