Úroveň 12 XP 1,537
63 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky