Úroveň 12 XP 1,481
119 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky