Η λίστα αντικειμένων του MaxOrK είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.