เลเวล 20 XP 3,289
11 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 21
เหรียญตรา