เลเวล 20 XP 3,293
7 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 21
เหรียญตรา