เลเวล 20 XP 3,161
139 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 21
เหรียญตรา