Úroveň 20 XP 3,289
11 XP pro dosažení 21. úrovně
Odznaky