Úroveň 20 XP 3,162
138 XP pro dosažení 21. úrovně
Odznaky