เลเวล 57 XP 19,292
508 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 58
เหรียญตรา