เลเวล 9 XP 960
40 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา