Úroveň 9 XP 906
94 XP pro dosažení 10. úrovně
Odznaky