bydlo ebannoe
anastasia-инвалидка   Kosovo
 
 
Ĉ̴͉͇̝͉̃̊̇̓̉̑͂̾̕R̷͖͍̘͉̺̬̱̂̀̿Ù̵̧̧̞̙̯̻̍͑̚ͅN̵̡̛̺̝̲̣̥͓̒͂́͊͋͑͘̕ͅC̶̡̩͈̭̼̙͓͉̽̏Ȟ̷̨̲̲͎̚

NopRain my <3
Currently Offline

Recent Activity

1,818 hrs on record
last played on Mar 8
44 hrs on record
last played on Feb 16
4.7 hrs on record
last played on Jan 26
Mar 5 @ 1:45pm 
| Critical Error          [-] [口] [× ] |
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
|  Windows обнаружила что ваша мать спит в канаве................ |
|       Это так?        |
|  ______  ______  _____  |
|  | Да  |  | Ага, да |   | Конечно |  |
|   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  |
|______________________________ __ |
MARIK Mar 2 @ 10:49am 
M:csgoa:RIK
minato Mar 2 @ 3:10am 
татар бл9
bydlo ebannoe Mar 1 @ 9:23am 
конечно
baselium_cyberskotch2001 Mar 1 @ 4:25am 
________________________________
| Critical Error          [-] [口] [× ] |
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
|  Windows обнаружила что ваш член очень маленький........ |
|       Это так?        |
|  ______  ______  _____  |
|  | Да  |  | Ага, да |   | Конечно |  |
|   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  |
|______________________________ __ |
Fenrizshura Feb 27 @ 3:58am 
hi, can you send me friend request? i cant add you, idk why