☂KréyZq^
I am   Niger
 
 

:redjewel:Welcome To My Profile:redjewel:
:redjewel:fly down to find out more:redjewel:


:csgocross:Half Professional Player:csgocross:

:csgocross:My Old Teams:csgocross:
1.Exiled Bears
2.Versus Sacura
3.Passions Of Gaming
4.Invide Gaming
5.1stCav E-Sport Club
6.New Bad Team
7.Velocity Gaming
8.Existens Team
9.PitBulls E-Sport
10.Dark Ravens
11.OX1 E-sport

Damage Given to "MadD" - 91 in 7 hits

Tak naprawdę wystarczy znaleźć stała piątkę, nawet nie musi być jakaś super dobra, bo wszystkiego można się nauczyć i po prostu grać ze sobą, nie marudzić, nie płakać że coś nie idzie tylko grać grać i trenować" ~ Snax

Currently Offline
Achievement Showcase
ORGINAL
┌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I N F O R M A T I O N
└⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┘


⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––––⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––––
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> ɴᴀᴍᴇ: ᴍɪᴄʜᴀᴌ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ > ᴀɢᴇ: 18
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀> ɢᴇɴᴅᴇʀ: ᴍᴀɴ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ > ᴄᴜʀʀᴇɴᴛ ᴛᴇᴀᴍ:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ > ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ: ᴘᴏʟᴀɴᴅ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ > ʀᴏʟᴇ: Rifler
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀–––––––––––––––––––––╯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀–––––––––––––––––––––╯┌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L I N K S O N L I N E
└⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┘


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
> ғᴀɴᴘᴀɢᴇ [www.facebook.com]
> ᴛᴡɪᴛᴄʜ [www.twitch.tv]
> sᴛᴇᴀᴍ ɢʀᴏᴜᴘ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
> ғᴀᴄᴇɪᴛ [www.faceit.com]
> ᴇsᴇᴀ [play.esea.net]
> ᴇsʟ [play.eslgaming.com]
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ┌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C S : G O
└⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┘

⠀⠀ ╭––––––––––––––––––––––⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––––
⠀⠀⠀ ⠀> ʜᴏᴜʀs: 9000 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ >ғᴀᴄᴇɪᴛ ʟᴠʟ:10
⠀⠀⠀⠀⠀⠀> ᴍᴍ ʀᴀɴᴋ: sᴜᴘʀᴇᴍᴇ ᴍᴀsᴛᴇʀ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ > ᴄᴜʀʀᴇɴᴛ ᴛᴇᴀᴍ:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ > ʏᴇᴀʀs: 6 (07.12.2014)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ >ɴɪᴄᴋ : ʙʀᴇᴢᴢɪǫ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ –––––––––––––––––––––╯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀–––––––––––––––––––––╯


>ᴏɴʟɪɴᴇ ᴛᴏᴜʀɴᴀᴍᴇɴᴛs


1 ᴍɪᴇᴊsᴄᴇ - ɴᴇᴍᴇsɪs ᴄᴜᴘ ( ʙᴏʀʏs,ᴛᴇǫ,ʟᴇɢɪᴛ,ᴛᴇᴅᴅʏ,ʙʀᴇᴢᴢɪǫ)

2 ᴍɪᴇᴊsᴄᴇ - ǫᴜᴀʀᴛᴇʀ-ғɪɴᴀʟs ᴛᴀʟᴇʀᴢ ᴘɪᴇʀᴏᴢ̇ᴇᴋ ᴄᴜᴘ( ʙᴏʀʏs,ᴛᴇǫ,ʟᴇɢɪᴛ,ᴛᴇᴅᴅʏ,ʙʀᴇᴢᴢɪǫ)

9 ᴍɪᴇᴊsᴄᴇ - ᴘᴏʟɪsʜ ᴇsᴘᴏʀᴛ ᴄᴜᴘ sᴇᴢᴏɴ ( ᴍɪx)

1 ᴍɪᴇᴊsᴄᴇ - ᴡɪᴢᴢ.ɢɢ ᴄᴜᴘ

32ᴛᴏᴘ ᴀʀʀᴍʏ ᴏᴘᴇɴ sᴇᴢᴏɴ 1 (ᴘᴏsᴇᴊᴅᴏɴ,ᴛᴇǫ,ᴀɴɢ1ᴇғɪʀᴇ,ʙʀᴇᴢᴢɪǫ)

ʀɪsɪɴɢ ᴀʀʀᴍʏ ( ᴇx-ᴊᴜɴɪᴏʀᴋɪ)

ɢᴀᴍᴘʀᴇ 5ᴠs5
(+30 - 1 Miejsc ) (+10 - 2 miejsc )>ᴏғғʟɪɴᴇ ᴛᴏᴜʀɴᴀᴍᴇɴᴛs

4 ᴍɪᴇᴊsᴄᴇ - sᴜᴘᴇʀ ɢᴀᴍᴇ ᴇ-sᴘᴏʀᴛ ᴛᴀᴜʀᴏɴ ᴀʀᴇɴᴀ ᴋʀᴀᴋᴏ́ᴡ 2018

3 ᴍɪᴇᴊsᴄᴇ - ᴄᴢʏsᴛᴀ ʀʏᴡᴀʟɪᴢᴀᴄᴊᴀ ᴄᴜᴘ ʙɪᴇʟsᴋᴏ-ʙɪᴀᴌᴀ

2 ᴍɪᴇᴊsᴄᴇ - ᴛᴏᴜʀ ᴅᴇ_ᴢᴅᴢ #2 (sᴏsɴᴏᴡɪᴇᴄ) 2019

1 ᴍɪᴇᴊsᴄᴇ - sᴜᴘʀᴇᴍᴇ ᴇᴅᴜ-ᴍᴀsᴛᴇʀs #3 (2018)

3 ᴍɪᴇᴊsᴄᴇ - ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴsʜɪᴘ ᴋᴀᴛᴏᴡɪᴄᴇ 2020

8-9 ᴍɪᴇᴊsᴄᴇ - ᴍɪsᴛʀᴢᴏsᴛᴡᴀ ᴘᴏʟsᴋɪ sᴢᴋᴏ́ᴌ ᴡ ᴇ-sᴘᴏʀᴄɪᴇ ᴏɴʟɪɴᴇ 2020

5 ʟᴀɴᴏ́ᴡ ᴡᴏᴊᴇᴡᴏ́ᴅᴢᴋɪᴄʜ ( ᴌᴏᴅᴢᴋɪᴇ ) 2018-2021
3 ʟᴀɴʏ sᴢᴋᴏʟɴᴇ ( ᴌᴏ́ᴅᴢ́ ) 2018-2021

┌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PC, SETTINGS, EQUIPMENT

└⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┘

Favorite Group
AMG - Public Group
Mercedes AMG
3,361
Members
109
In-Game
512
Online
121
In Chat

Recent Activity

2,714 hrs on record
last played on Dec 8
1.5 hrs on record
last played on Nov 3
40 hrs on record
last played on Aug 1
Mejki 1 hour ago 
allplay
V!PeR 1 hour ago 
dodaj, allplay
XYZ Dec 2 @ 3:55pm 
Siema sixer
tyRO74 Dec 1 @ 1:37am 
gampre
★Rodixon★ Nov 8 @ 3:33am 
Dla wiernego fana <3
Oh daddy ^_^ Nov 1 @ 4:22pm 
100leja