βŁΔĆҜŞҜỮŁŁ99
𝖆𝖘 𝖆𝖇𝖔𝖛𝖊 𝖘𝖔 𝖇𝖊𝖑𝖔𝖜
 
 
:theskull:


_+88_
_+880_
_++88_
_++88_
__+880_________________________++_
__+888________________________+88_
__++880______________________+88_
__++888_____+++88__________+++8_
__++8888__+++8880++88____+++88_
__+++8888+++8880++8888__++888_
___++888++8888+++888888++888_
___++88++8888++8888888++888_
___++++++888888888888888888_
____++++++88888888888888888_
____++++++++000888888888888_
_____+++++++000088888888888_
______+++++++00088888888888_
_______+++++++088888888888_
_______+++++++088888888888_
________+++++++8888888888_
________+++++++0088888888_
________++++++0088888888_
________+++++0008888888_
________##############_
________:Pentagram:𝖎𝖓 𝖒𝖊𝖙𝖆𝖑 𝖜𝖊 𝖙𝖗𝖚𝖘𝖙:Pentagram:_
____________NO LOVE_____
____________NO HATE_____
____________NO FAITH_____
___________NO MEMORY____
Currently Offline
💀☠⛥⛧☠⛥⛧☠⛥⛧☠⛥⛧☠⛥⛧☠⛥⛧☠⛥⛧☠⛥⛧☠⛧⛥☠⛥⛧☠⛥⛧☠⛧☠💀
…………..$……………………………………..$…………..
…………$$……………………………………..$$…………
…………$$……………………………………..$$…………
…………..$$s………………………………s$$…………..
…………….$$$$……………………….$$$$…………….
………………³$$$$..¶¶¶¶¶¶¶¶..$$$$³………………
………………..³$$$$..¶¶¶¶¶¶..$$$$³………………..
………………¶..$$$$$..¶¶¶¶..$$$$$..¶………………
…………….¶¶¶..$$$..¶¶¶¶¶¶..$$$..¶¶………………
…………….¶¶¶….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶….¶¶¶¶………………
…………….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶………………
………………..¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶………………..
………………..¶¶……..¶¶¶¶……….¶……………………
………………..¶¶……..¶¶¶¶……….¶¶………………….
………………..¶¶¶¶¶¶¶¶..¶¶¶¶¶¶¶¶………………….
………………….¶¶¶¶¶¶……¶¶¶¶¶¶¶………………….
……………………….¶¶¶¶¶¶¶¶¶…………………………
……………………….¶..¶..¶..¶..¶…………………………
…………¶…………..¶…………..¶…………..¶…………..
……….¶¶……………………………………….¶¶…………
……….¶¶……………………………………….¶¶…………
……….¶¶…………..¶¶……….¶¶…………..¶¶…………
……….¶¶..¶¶..¶¶..¶…………..¶..¶¶..¶¶..¶¶…………
……¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶…………..¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶……..
….¶¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶…………..¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶¶……
……¶¶¶¶..¶¶..¶¶………………….¶¶..¶¶..¶¶¶¶……..
….....….............….:theskull::Pentagram::Pentagram::theskull:…….......…......….....
Favorite Game
8,460
Hours played
147
Achievements
Favorite Group
Black Metal Steel Legion - Public Group
De Mysteriis Domini Satanae
3,238
Members
149
In-Game
869
Online
181
In Chat

Recent Activity

1,937 hrs on record
last played on Mar 26
8,460 hrs on record
last played on Mar 26
218 hrs on record
last played on Mar 24