Đăng nhập vào gmod.vrp-network.de bằng tài khoản Steam của bạn

Lưu ý rằng gmod.vrp-network.de không có liên hệ với Steam hay Valve

Với việc đăng nhập vào gmod.vrp-network.de qua Steam:

  • Thông tin đăng nhập Steam của bạn sẽ không được chia sẻ.
  • Một dãy số nhận dạng sẽ được chia sẻ với gmod.vrp-network.de. Thông qua dãy số này, gmod.vrp-network.de sẽ có thể nhận diện trang hồ sơ cộng đồng Steam và truy cập các thông tin về tài khoản Steam của bạn theo như thiết lập riêng tư bạn đã đặt.
  • Mọi thông tin được hiển thị công khai trên hồ sơ Steam của bạn sẽ có thể truy cập bởi gmod.vrp-network.de.

Bằng cách nhấp "Đăng nhập" bạn đồng ý với việc thông tin này được chia sẻ.


Tên người dùng Steam

 
Mật khẩu

Không có tài khoản Steam? Bạn có thể tạo một tài khoản miễn phí.