เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
49 จาก 54 (91%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 2 ก.ค. 2017 @ 8:28pm

Shell shock

You met a talking shell called Ishmashell.
ปลดล็อค 5 ก.ค. 2017 @ 5:19pm

Is anyone home?

You defeated the four elemental demons, unlocking the prison of...
ปลดล็อค 3 ก.ค. 2017 @ 3:30pm

Trick bag

You've found the legendary teleportation devices of Rivellon!
ปลดล็อค 3 ก.ค. 2017 @ 5:01pm

Suspicious minds

You've found your primary suspect.
ปลดล็อค 5 ก.ค. 2017 @ 3:45pm

I walked with a zombie

You defeated Evelyn and found Councillor Jake.
ปลดล็อค 4 ก.ค. 2017 @ 9:00am

The mind is a terrible thing to test

You passed the test! Well, one of many.
ปลดล็อค 8 ก.ค. 2017 @ 8:03am

Live undead

You informed Selenia about the source of the undead.
ปลดล็อค 13 ก.ค. 2017 @ 5:24pm

Escape

You safely returned to the surface after the collapse of the mines.
ปลดล็อค 6 ก.ค. 2017 @ 7:27pm

Leave my girl alone

You saved Bonnie!
ปลดล็อค 13 ก.ค. 2017 @ 10:53am

Kingdom come

You made Archibald king of the trolls.
ปลดล็อค 7 ก.ค. 2017 @ 2:39pm

Keelhauled

You killed the ghost of Pontius Pirate.
ปลดล็อค 4 ก.ค. 2017 @ 7:30pm

The mirror inside

You have solved the puzzle that we call the Mirror Dungeon puzzle.
ปลดล็อค 7 ก.ค. 2017 @ 4:53pm

You and me

Sam and Maxine are going to be wed!
ปลดล็อค 16 ก.ค. 2017 @ 6:49am

Whisky in the jar

You brewed a fine whisky for Hershel.
ปลดล็อค 10 ก.ค. 2017 @ 8:33pm

Find the White Witch

You have rescued the White Witch.
ปลดล็อค 10 ก.ค. 2017 @ 2:56pm

Into the Void

You have met Leandra in Hiberheim.
ปลดล็อค 10 ก.ค. 2017 @ 8:30pm

Forged in fire

And water. And air. And earth.
ปลดล็อค 13 ก.ค. 2017 @ 5:50pm

Gimme shelter

You have saved the Homestead at the Shelter Plane at the End of Time.
ปลดล็อค 6 ก.ค. 2017 @ 3:24pm

Peace sells

You found a way to open the barrier without harming any mushrooms.
ปลดล็อค 11 ก.ค. 2017 @ 4:30pm

Headlines

You talked to Icara and learned more about Leandra's plans.
ปลดล็อค 18 ก.ค. 2017 @ 1:21pm

Wicked young man

You locked up Arhu and forced him to become human.
ปลดล็อค 18 ก.ค. 2017 @ 7:53pm

To hell with the devil

You have killed Cassandra to get hold of the soulforge repair ritual.
ปลดล็อค 16 ก.ค. 2017 @ 4:56pm

Feeble screams from forests unknown

You have safely entered Phantom Forest.
ปลดล็อค 19 ก.ค. 2017 @ 4:55pm

The wizard

You have found Zandalor.
ปลดล็อค 17 ก.ค. 2017 @ 5:28pm

The Deal

You helped Jahan face his demons.
ปลดล็อค 14 ก.ค. 2017 @ 8:13am

Sleeping village

You made it into Hunter's Edge.
ปลดล็อค 17 ก.ค. 2017 @ 2:12pm

Amazing

You have solved Bellegar's maze.
ปลดล็อค 19 ก.ค. 2017 @ 2:42pm

Grizzled finale

You have made it into the Source Temple.
ปลดล็อค 19 ก.ค. 2017 @ 4:49pm

Skull crushing finale

You have finished the Trial of Ascension.
ปลดล็อค 19 ก.ค. 2017 @ 1:55pm

Baaaah.

You have met the legendary weresheep!
ปลดล็อค 11 ก.ค. 2017 @ 2:17pm

Sacrifice

You came face-to-face with Mangoth himself. MANGOTH!
ปลดล็อค 13 ก.ค. 2017 @ 6:34pm

Time to kill

You have created a spell that makes Death Knights vulnerable.
ปลดล็อค 7 ก.ค. 2017 @ 2:14pm

Push it

You pushed this one button we wanted you to push. Congratulations!
ปลดล็อค 19 ก.ค. 2017 @ 8:19pm

Grande finale

You have totally, completely, and utterly finished the game.
ปลดล็อค 4 ก.ค. 2017 @ 10:36am

Captain Jack

You found a job for the unemployed. They will work for Captain Jack.
ปลดล็อค 6 ก.ค. 2017 @ 7:24pm

Mister nice guy

You delivered Blossius' will to Marisa totally unaltered.
ปลดล็อค 5 ก.ค. 2017 @ 9:29am

Fabulous disaster

The Fabulous Five packed their bags and left town.
ปลดล็อค 13 ก.ค. 2017 @ 9:00am

You keep me rockin

You kept the Tenebrium for yourself.
ปลดล็อค 13 ก.ค. 2017 @ 9:01am

Truth be told

Get Brandon to tell you the truth about the mining guild.
ปลดล็อค 19 ก.ค. 2017 @ 8:19pm

Kill With Power

You finished the game in tactician mode.
ปลดล็อค 7 ก.ค. 2017 @ 4:23pm

Hey Hey Do The Zombie Stomp

Zombie Nick will now do your bidding.
ปลดล็อค 19 ก.ค. 2017 @ 6:56pm

The Glimmer Twins

You soulforged Leandra and Icara.
ปลดล็อค 19 ก.ค. 2017 @ 5:31pm

King Crab

You have entered the Gnik Barc Nni.
ปลดล็อค 13 ก.ค. 2017 @ 4:22am

You've Got That Something Special

Learn all the skills of one skill tree.
ปลดล็อค 20 ก.ค. 2017 @ 5:38am

Wolfpack

Finish the game with the Lone Wolf trait.
ปลดล็อค 18 ก.ค. 2017 @ 1:20pm

Stray Cat Strut

Arhu is a cat forever! If you ever have a problem with mice, you know who to call.
ปลดล็อค 19 ก.ค. 2017 @ 9:09am

That Voice Again

You've given Wolgraff his voice back.
ปลดล็อค 8 ก.ค. 2017 @ 8:34pm

Father Lucifer

You helped Bairdotr deal with Jareth.
ปลดล็อค 4 ก.ค. 2017 @ 9:39am

Memory Motel

You've found a silky souvenir.Never Say Die

You finished the game in honour mode.
+4

คงเหลือ 4 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว